Siden er under opdatering

Vi vender snart tilbage.

Følg os indtil da på Facebook:

https://www.facebook.com/EnhedslistenAeroe

 

Venlig hilsen

Enhedslisten på Ærø

 

Bæredygtig transport for alle på Ærø

Transportpolitisk oplæg  

Bæredygtig transport for alle på Ærø

Transportsektoren står i dag for cirka en fjerdedel af Danmarks udledning af drivhusgasser.
Hvis vi skal nå en 70% reduktion af vores CO2 udslip inden 2030, er der derfor behov for en større omlægning af hele transportområdet - på vand, på land og i luften.