Bæredygtig transport for alle på Ærø

Transportpolitisk oplæg  

Bæredygtig transport for alle på Ærø

Transportsektoren står i dag for cirka en fjerdedel af Danmarks udledning af drivhusgasser.
Hvis vi skal nå en 70% reduktion af vores CO2 udslip inden 2030, er der derfor behov for en større omlægning af hele transportområdet - på vand, på land og i luften.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal vedtages en plan for den fremtidige færgestruktur. Enhedslisten på Ærø kommer her med et oplæg til en sådan struktur. Vi har derudover også medtaget transporten på selve øen, da vi mener hele transportområdet skal ses i en sammenhæng.

Alle borgere på Ærø benytter den offentlige transport , når vi skal til og fra øen. Mange er også afhængige af en god offentlig transport på øen, da der er store afstande til skoler, arbejde, indkøb, læge, sygehus, offentlige myndigheder, socialt liv m.v.

I lyset af klimaforandringerne og i lyset af afstandene på Ærø, bør det i fremtiden være muligt at transportere sig rundt på hele Ærø uden bil. Der skal investeres i den offentlige trafik.
Det gælder busserne, men også i fleksible tiltag såsom pluskørsel og offentligt understøttede delebiler eller lignende for borgerne i yderområderne på øen. Og der skal investeres i bedre forhold for cyklisterne.


Enhedslisten Ærøs oplæg indeholder følgende hovedpunkter:


Fastholdelse af de fire færgeruter.

Ruten Søby/Fåborg benyttes primært til lastbiloverførsel.
Færgen udskiftes til el-f ærge inden 2025.

Tvillingefærgerne udskiftes til El-færger inden 2035.

Der arbejdes for landevejsprincip hele året.

Bedre kopling mellem færgerne og togforbindelser.
Tilmelding af sejlplaner på rejseplan.dk

Etablering af helikopter-landingspladser.

Ekstra busafgange om aftenen.
Busserne elektrificeres inden 2030.

Sammenkædning af udbud for taxa- og flextrafikkørsel.

Indførsel af Plustrafik og/eller delebilsordninger eller lignende for yderområderne.

Etablering af offentlige el-standere.
Sikre strømforhold for private, der ønsker at have el-biler.


Fra 2030 skal alle kommunale køretøjer køre på nul-emission, el eller brint.

Gratis færgetransport for cykler.
Flere cykelstier.

Udarbejdelse af trafiksaneringsplan for hele øen.

 

En velfungerende og bæredygtig transport på Ærø og til og fra øen er essentiel i et øsamfund som vores.
Vi skal huske på, at vi er en ø.
Vi kan derfor tænke ud af posen og skabe vore helt egne nye og alternative løsninger.
Det er Ærø kendt for.

 

Enhedslisten Ærø

 2. november 2020

 

Læs hele oplægget fra Enhedslisten på Ærø

 

 
Spørgsmål om vort transportpolitiske oplæg
kan rettes til:
Bent Erik Krøyer
2081 8832
[email protected]