Vi beder nu sundhedsministeren undersøge MRSA-risiko på færgerne

 

 
OBS!
Vi har svaret på Dan Jørgensens brev.


Vi har nu sammen med SF henvendt os til sundhedsminister Nick Hækkerup:

Vi sendte i starten af januar et brev til fødevareminister Dan Jørgensen.

Per Clausen, EL, stiller spørgsmål om MRSA på vore færger

Per Clausen, Enhedslistens ordfører for fødevarer og landbrug, har foranlediget følgende spørgsmål stillet til fødevareministeren:

Hvilke initiativer agter ministeren at iværksætte for at sikre, at passagerer på Ærø-færgen ikke risikerer smitte med MRSA bakterier fra svinetransporterne?


Enhedslisten på Ærø stillede sammen med SF Ærø den 9. januar følgende spørgsmål til fødevareminister Dan Jørgensen:

Arrogant kommentar fra Centrovice

 

Det synes tankevækkende og lettere arrogant, at Jan Brockstedt Olsen fra Centrovice mener, at risikoen for et færgeforlis
er større end risikoen for at blive smittet af en svinetransport!
Hvor har han den viden fra?

Centrovice, landmændenes organisation på Fyn, burde om nogen være interesseret i at få klarhed om MRSA!

Et landbrug i harmoni med Ærø

 

Ærø kommune – strategiplan 2014

Ændringsforslag

Nej, der skal ikke udlægges større sammenhængende jordbrugsområder
til landbrugserhvervet.
Det vil ikke bidrage til udvikling.
Ærø kan ikke bære større husdyrbrug.

Vi skal finde en vej frem - - -

 
Engang imellem, når samfundet står overfor store udfordringer,
kan det være en idé at tage fat i det brede perspektiv;
– sætte det lange lys på;
– udstikke en kurs;
– have blik for, at vi kan blive nødt til finde vej ud af en blindgyde – – –