Fremtidens sundhedstilbud: hvilerum på færgerne

 

Der bliver snart givet startskud til en bred drøftelse blandt borgerne om indretning af fremtidens sundhedstilbud på Ærø.

Der kommer helt sikkert mange emner op.
Her er et af dem: transporten med færgerne, når vi skal af sted eller har været til undersøgelse eller ambulant behandling »ovre på den anden side«.

Bred drøftelse blandt borgere og samarbejdsparter om indretning af fremtidens sundhedstilbud på øen

Ved godkendelsen af budgettet for 2018 i regionsrådet for Region Syddanmark blev følgende vedtaget:

Kære politikere - - -

Til:
Børne- og socialminister Mai Mercado
Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet
Astrid Krag, Socialdemokratiet
Carl Holst, Venstre
Nikolaj Villumsen, Enhedslisten
Laura Lindahl, Liberal Alliance
Torsten Gejl, Alternativet
Marianne Jelved, Radkale Venstre
Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti
Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti

- - - på kryds og tværs af grænserne

Aftalen om oprettelse af en central enhed, der skal undersøge papirerne hos de mennesker,
som kommer til vore kommuner ude fra verden for at blive viet, er en stor fejltagelse!