Penge til udvidelse af Søby Havn


Udspil fra Enhedslisten:  

Arbejdspladser på Ærø: Enhedslisten vil have investering i Søby-havn på finansloven

Enhedslisten vil presse på for at få penge sat af på Finansloven for 2018, til en udbygning af Søby Havn på Ærø. Det vil skabe 200 nye arbejdspladser.

Den statslige investering er beregnet til 100 millioner kroner. Det vil medvirke til at skabe varige produktionsarbejdspladser til en trængt landsdel, fremme omstilling til bæredygtighed i søtransporten og fastholde bosætning på Ærø.

Integrationen på Ærø tilfredsstillende?

Integrationsrådet i Ærø kommune er på kommunalbestyrelsesmødet 19. april blevet nedlagt og er erstattet af en ad hoc gruppe med repræsentanter fra relevante områder.

Begrundelsen for nedlæggelsen er, at der er kommet færre flygtninge til Ærø, men det er også nævnt, at rådet havde problemer med at få defineret sin opgave politisk.

Der kan i denne forbindelse stilles spørgsmål til kommunalbestyrelsen om integrationen og om, hvorvidt den vurderes at være tilfredsstillende.

Kære Carl Jørgen

Det er opløftende at læse i Fyns Amts Avis, at der nu sættes
ind med jobmesse og iværksætterkursus med henblik på
at finde arbejde til kontanthjælpsmodtagere og mennesker
på integrationsydelse.
At der vil blive gjort en indsats for kontakt til arbejdsgivere
med henblik på at skabe jobmuligheder til reel løn.

Der er dog nogle ting, vi bliver nødt til at gøre opmærksom på.

Se vort brev til Carl Jørgen Heide her:

Kære Carl Jørgen

 

Ja, Ærø er en fantastisk ø - - -


Men jeg bliver så også nødt til at bekende, at i alle tilfælde,
hvor almindelige mennesker bliver urimeligt og uretfærdig
behandlet, og når borgerne på øen ikke bliver hørt, så siger
vi fra.