225 timer, integrationsydelse og kontanthjælpsloft

Et snævert flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har vedtaget lovændringer, der henover året 2016 får betydning for modtagere af kontanthjælp.

Pr. 1.4.16 gælder den første ændring, der indeholder kravet om mindst 225 timers lønnet, dvs. ustøttet arbejde indenfor et år. For eksempel betyder det for et ægtepar, hvor begge er på ydelse, at den ene ægtefælle helt mister sin indtægt.

1. maj i Ærøskøbing

 

Jesper Kiel taler ved det fælles 1. maj-møde i anlægget i Ærøskøbing.

Der kommer annonce i Ugeavisen.

 

Vi er bekymrede


Vi er dybt bekymrede over meldingen om, at Fyns Politi har besluttet at nedlægge funktionerne som landbetjente.

Endnu et sted, hvor afstanden mellem borgerne og myndighederne bliver større.
Endnu en situation, hvor beslutninger bliver trukket ned over hovedet på både borgerne og de personer, det drejer sig om – i stedet for forhandling og snak om, hvordan man løser problemerne.

Til lykke!

 

Tak til alle, som hjalp med til at sikre dette flotte resultat.


Ærø:

Ja:   1567
Nej: 2056

Færgepolitikken: Ærøs borgere kan godt være med til at diskutere og tage stilling

 

Der har været god gang i diskussionerne omkring færgerne i den seneste tid – med flere hændelser som årsag.

Vor kommunalbestyrelse ville ikke være med til at finansiere en sommerfærge Marstal-Rudkøbing med hjælp af Strynø-færgen. Den væsentligste reelle årsag til, at man afviste at yde tilskud hertil var, at en færge til Rudkøbing – også selv om det kun er et par måneder om sommeren – ville ødelægge de skumle planer om, at vi alle skal via Lehnskov.

Regionen vil spise Ærø af med den billigst mulige løsning

 

Vi er dybt bekymrede over Region Syddanmarks beslutning vedrørende ambulanceberedskabet på Ærø.

Endnu en gang vil vi pointere, at vi finder det aldeles uforsvarligt med kun én ambulance på øen.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig en trafikulykke eller en større arbejdsulykke,
hvor dette beredskab på ingen måder er tilstrækkeligt.

Vi må have mulighed for at køre to ambulancer!