Liste Ø på Ærø: 359 stemmer – 8,4 %.

          
To mandater mere til liste Ø i folketinget.

Her på Ærø 359 stemmer – 8,4 %.

Det er flot!

Tak til alle, som på den ene eller anden måde har hjulpet til med dette resultat.

Trine Bramsen og ærøsk detektor

I en valgvideo for Socialdemokratiet på Ærø er Trine Bramsen ret bramfri og tager nærmest æren for de 133 mio. kr., som er afsat til nedsættelse af færgepriserne på småøerne.
Enhedslisten på Ærø har været så fræk at lege detektor og kan hermed oplyse følgende:
De 133 mio. kr. er – desværre – langt fra landevejsprincippet, som var det egentlige krav fra øerne, og som skønnes at ville koste 180-280 mio. kr., alt efter hvilken model der vælges.
Et andet skøn for den fulde indførelse har ligget på 300-350 mio. kr.

Emneord:

Indspark fra udkanten

Brev fra Vibeke Syppli Enrum,
folketingskandidat for Enhedslisten i Faaborg-Midtfyn-Ærø-kredsen

 

Bevægelsen »Oprør fra udkanten« forsøger at få udkantens problemer op i valgkampen. Det lykkes desværre ikke godt nok. Hvilket ikke skyldes »Oprør fra udkanten«, som siden starten for et år siden har leveret mange gode indspark og forslag til et bedre liv på landet og i udkantsområder.

Nye muligheder med el-færgerne

På Ærø arbejdes der nu videre med planerne om bygning og indsættelse af el-færger.
Det vil give arbejdspladser og knowhow til det sydfynske og i høj grad til Ærø, hvilket er ganske opmuntrende.
Holder planen, vil den første færge sejle fra Søby i løbet af 2017.

Emneord:

1. maj på Ærø

 

Øverst: rigtig mange mennesker i anlægget i Ærøskøbing.
Derunder Vibeke Syppli Enrum og Pernille Skipper i Ærøskøbing,
og herunder Vibeke og grisen Otto hos Galleri Little Free Pigs.