Nye muligheder med el-færgerne

På Ærø arbejdes der nu videre med planerne om bygning og indsættelse af el-færger.
Det vil give arbejdspladser og knowhow til det sydfynske og i høj grad til Ærø, hvilket er ganske opmuntrende.
Holder planen, vil den første færge sejle fra Søby i løbet af 2017.

Den førte færgepolitik på Ærø har skabt mange forståelige frustrationer rundt på hele øen.
Ruten imellem Marstal og Rudkøbing er nedlagt, hvilket koster skatteborgerne dyrt i form af investering i nyt færgeleje og længere sejltid.
Måske var nedlæggelsen af ruten en bevidst manipulering for at skabe opbakning til en kommende Lehnskov løsning!

Vi forstår også frustrationerne over færre afgange fra Søby til h.h.v. Fynshav og Fåborg.
Oplægget fra el-færgegruppen indeholdt forslag om to mindre færger, men dette blev p.g.a. politik ændret til én større færge, som skal indsættes på Søby-Fynshav.
Færgen Skjoldnæs sejler så på ruten til Fåborg indtil 2019, hvor den udfases.
Tænker man derefter på at lukke ruten til Fåborg, således som borgerne frygter?
Det må ikke ske! Ruten til Fåborg med dens dybe vand er faktisk den mest fornuftige miljømæssigt og økonomisk.
Men det passer fint i de skumle planer om, at vi alle skal via Lehnskov.

Færgepolitikken bør tage hensyn til alle øens borgere og ikke til de fås interesser.
Hvis Lehnskov-løsningen bliver fremtiden, svigtes eksempelvis de gående.
Det bør indgå, at Ærø rent geografisk ligger nær Tyskland, Jylland, det fynske øhav og Fyn, hvilket giver kontaktflader og store muligheder, som bør indgå i færgepolitikken, og som stadig taler for flere ruter.
Derudover er det vigtigt at tage vare på miljøet.

Landevejsmodellen vil formentligt give et nyt rejsemønster, men uanset det er det på tide, at vi alle betragter øen som en helhed, hvor borgerne skal have de maksimale muligheder for at benytte den kollektive transport, hvor færger, busser og adgang til togforbindelser hænger sammen.

El-færgerne er en virkelig god løsning og vil kunne give muligheder for fleksibilitet ved at flytte færgerne rundt ved spidsbelastninger.

Det er ikke nogen dårlig ide med en sommerfærge til Rudkøbing, og det vil sikkert være tiltrækkende for såvel turister som fastboende på begge øer, men det må ikke ende som en sovepude og en billig udvej for politikerne. Det kan ikke være den endelige løsning.

Der skal tages højde for, at der inden længe skal etableres anlægsmulighed og ladefaciliteter for de nye el-færger i alle tre havne.

 

                

Så NEJ TAK til Lehnskov – vi skal helt ind til Svendborg!


Sig JA TAK til el-færger fra de tre byer!

– Og endelig bør vi huske at kæmpe videre for indførelse af landevejsmodellen...

Det vil give liv og muligheder for Ærø.
                          

 

                                                                                                       Enhedslisten på Ærø – »rødt/grønt Ærø«


                                                                                                       Maj 2015

 

Emneord: