Liste Ø på Ærø: 359 stemmer – 8,4 %.

          
To mandater mere til liste Ø i folketinget.

Her på Ærø 359 stemmer – 8,4 %.

Det er flot!

Tak til alle, som på den ene eller anden måde har hjulpet til med dette resultat.

Der er brug for os.
Med den blå blok og de asociale og fremmedfjendske partier,
som nu desværre har fået magt, er det endnu vigtigere,
at vi fortsætter vort arbejde.

Også her på Ærø.
Vi vil i endnu højere grad blande os i, hvad der sker!

Og vi har nu et stærkere hold i folketinget til at hjælpe os.
Heriblandt to, som er valgt på Fyn.
            

 

Enhedslisten på Ærø – »rødt/grønt Ærø«

Den 19. juni 2015