Produktionen af lokale fødevarer skal støttes

 

Opmærksomheden omkring og efterspørgslen efter de lokale fødevarerer er steget markant i den sidste tid.
Vi har haft et fint udvalg af dem her på Ærø i flere år. Men vi skal have et meget større udvalg.

Vi har små og lidt større foretagender, hvor driftige iværksættere forarbejder og sælger kvalitetsprodukter med salt, chokolade, bolcher m.m..
Og vi har små og mellemstore producenter, hvor man kan købe noget af det bedste kød, man kan tænke sig.

Her har vi producenter, som har være på øen i mange år, og som har eksperimenteret og udviklet virkelige specialiteter, og vi har netop tilkomne, som er fanget af øens specielle sfære, og som gerne vil leve med og tilføre øen nyt.

Her er sammensmeltningen af arbejdet for beskyttelsen af vor natur; bestræbelserne for at få flere turister herover – turister, som skal opleve vor ø – og hvor en del af dem beslutter at flytte herover og interessen for at være med til at udvikle vore små samfund, fantastisk.

Her er det ikke i første omgang spørgsmålet om økologi. Det er spørgsmålet om kvalitet.
Og selv om man er indstillet på en økologisk produktion, går der jo – hvis stedet ikke i forvejen er omlagt – nogle år, før man kan få lov til at bruge det lille røde mærke.
I den tid skal man også have mulighed for at sælge sine produkter.
Men man kan naturligvis ikke snakke om kvalitetsfødevarer, som er fyldt med pesticider.

Og vore gæster kommer ikke rundt på øen for at kigge ind i en stald, hvor køer eller svin går inde hele året. De kommer for at kigge ud over Ærø Naturpark eller Stokkeby Nor med græssende naturkvæg og de sortbrogede grise i Bregninge.

De mennesker – uanset om de har været i gang nogle år, eller om de skal til at begynde nu – kommer ikke sovende til succesen.
Regler, love og retningslinier fra myndighederne tager ikke sigte på de små producenter, de tager sigte efter de stores interesser.
Og som bosat på en ø er der en række særlige udfordringer i forhold til såvel produktion som afsætning.

Lokale foreninger arbejder med initiativer for at hjælpe og støtte de små og mellemstore, som gang på gang støder imod »muren«.
Her skal kommunen være aktivt med.
Man kan bl.a. hjælpe gennem byplanlægningen og ved aktivt at stille krav på Christiansborg om smidigere administration.

Og man kan ansætte en person, som kan yde hjælp og støtte til løsningen af konkrete problemer.
En person, som bogstaveligt kan gå ud og stikke fingrene ned i jorden.

Og jo – vi vil sammen arbejde frem imod en ø, som bygger på den økologiske tanke.

Flere og flere har da også i debatten i den sidste tid erkendt dette og slået til lyd herfor.

For hver hektar ærøsk jord, som bliver lagt om til økologi, nærmer vi os målet – – –

 

                                                                                                             13. november 2017