Det er overhovedet ikke OK!


Først varslede de faglige organisationer strejke i udvalgte kommuner på bl.a. området daginstitutioner og skoler.
Ingen på Ærø var omfattet.
Men så kom Sofie Løhde og varslede lockout for de statsansatte; Kommunernes Landsforening fulgte op overfor deres ansatte og endelig fulgte også regionerne op med varsel om lockout. Denne vil træde i kraft 10. april, medmindre der findes en løsning i Forligsinstitutionen, hvilket dog ser meget vanskeligt ud.
I Kommunernes Landsforening var det kun Enhedslisten (EL) og SF, som stemte imod at udsende lockout-varslet.

Jesper Kiel fra Svendborg er ELs repræsentant i bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, og han udtaler:
»Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et enigt KL, der varsler denne lockout. Jeg stemte imod lockout-varslet i KL's bestyrelse.
Lockouten er helt ude af proportioner. Det handler tydeligvis om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden, og presse dem til at droppe deres ellers rimelige krav.

Lige nu står hundredtusindvis af offentligt ansatte og frygter lockouten. De er med god grund bange for at det skal gå dem, som det gik lærerne i 2013, der jo blev tromlet af regeringen og KL. De frygter selvfølgelig at det hele er aftalt spil, og ender med et regeringsindgreb, der kun tilgodeser arbejdsgiverne.
Når de offentligt ansatte går ind i den her konflikt, skal de vide at Enhedslisten støtter dem.«

Det er jo provokerende, at de offentligt ansatte igennem flere år er pisket op i tempo, præsterer mere og mere, er fleksible, omstillingsparate, konstant sætter de sig ind i nye regler.
De kan se banker skovle penge ind til aktionærerne. De oplever, at skatteunddragelse florerer.
De rige får skattelettelser. Regeringen har købt nye krigsfly for mange mia. kroner.

Under krisen holdt lønmodtagerne igen med lønkravene og tog dermed ansvar for den økonomiske situation. Nu buldrer økonomien af sted, og hele samfundet bliver rigere, men de offentlige arbejdsgivere vil ikke anerkende deres medarbejderes bidrag til det økonomiske opsving med fair lønstigninger.

 

                
Støt de offentligt ansatte!

Støt den danske model!
           

 

 
                                                                                                Den 10. marts 2018