Finanslov er haglbyge over de dårligst stillede – også på Ærø

Flere politikere har været ude og forklare og berømme deres andel i den guldregn, der angiveligt vil falde over Ærø som følge af finansloven for 2019.
10 mio. kr. til Ærø Kommune, 75 mio. kr. til udvidelsen af Søby Havn og tilskud til Motorfabrikken i Marstal.
Til lykke til øen med disse tiltrængte tilskud.
Som bekendt stillede trafikordfører Henning Hyllested fra Enhedslisten allerede sidste år forslag om 100 mio. kr. på finansloven til Søby Havn.

Vi bliver desværre også nødt til at kigge på debet-siden, hvorfra vi her skal henlede opmærksomheden på nogle enkelte punkter.

Afsnittet i finansloven om flygtninge indebærer ændringer for vore nye borgere i form af ændret fokus fra integration til hjemsendelse. Integrationsydelsen ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og nedsættes med 2.000 kr. pr. måned til enlige forsørgere og med 1.000 kr. pr. måned for par med børn. I forvejen er ydelsen på kr. 11.888 kr. brutto for enlige forsørgere og med denne kraftige nedsættelse til 9.888 kr. før skat, vil det blive endnu vanskeligere for disse mennesker at betale husleje og faste udgifter.


Med andre ord: Sulten vil brede sig. Risikoen for at blive sendt tilbage til hjemlandet vil give angst og usikkerhed i hverdagen.


Allerede nu kan også danskere havne på integrationsydelsen, hvis de vender hjem til Danmark efter ophold i udlandet og ikke opfylder opholdskravet.
Ifølge finansloven vil kommunen miste de 50 % i statsrefusion for udgifter til enkeltydelser og tillægsydelser, hvilket alt andet lige normalt vil betyde besparelser overfor de samme borgere.

             
Dette indebærer en udfordring for kommunen:
Hvordan vil kommunen sikre disse borgere tag over hovedet, el og varme?
Hvordan vil kommunen sikre at de får mad på bordet?
                


Det allerbedste ville være at kommunen sikrer job til normal aflønning til disse mennesker.

Af ytringer fra Christiansborg-politikere kan man få den tanke, at den politiske mening er, at så mange som muligt skal sultes ud af landet.

        
Hvordan vil man fra Ærø Kommunes side udtrykke
sin afstand til et sådant menneskesyn?
               


Der er bestemt ikke guldregn på vej over de dårligst stillede.
Det ligner snarere en haglbyge.

 

Enhedslisten på Ærø
16. december 2018