Hele historien skal rulles tilbage

 

            
Loven om oprettelse af en central enhed,
som kontrollerer de udenlandske par,
der gerne vil giftes i Danmark, skal  rulles tilbage.

Sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne.
         Intentionen med loven mod proformaægteskaber var formentligt ikke at være med til at smadre en stor del af det syddanske iværksættermiljø og føre udviklingen i mange kommuner flere år tilbage.

- - - Intentionen var at få lukket et hul i loven, hvor Danmark blev et land for indgåelse af proformaægteskaber, fordi det kunne give adgang til ophold for ikke EU-borgere i EU, men - - -
(Mai Mercado 11.3.19 - FAA).

Som vi tidligere har sagt det: Intentionen for regeringen var – uden at være bedt om det – at hjælpe de andre EU-stater med at svejse deres grænser hermetisk til for folk ude fra verden.

Det har man gjort ved at gennemføre en bureaukratisk restriktiv arbejdsgang i den nye centrale enhed, som er lykkedes i en grad, som har slået selv regeringen med forundring.
Man var advaret imod konsekvenserne, men disse blev overskygget af de politiske mål.

De informationer, som de sidste uger er kommet frem, har bekræftet, hvad kritikerne på Ærø har fremført fra første gang, tanken om denne lov blev fremsat:
- Fratagelsen af myndighedsopgaven fra kommunerne, som oprettelsen af en central enhed vil være, er endnu en centralisering, som modarbejder al anden »støtte til udkanten«.

Omfanget af de »tvivlsomme« par, som skulle retfærdiggøre hele manøvren, ligger – som påpeget fra starten fra kommunens og bureauernes side – nede på de omkring to procent.

Rigspolitiets rapport, som ligger til grund for det oprindelige lovforslag, er blevet trukket frem i debatten igen med dens omtale af »kriminelle netværk«, som angiveligt tjener penge på at hjælpe folk ude fra verden til en bopæl i EU.

Der findes imidlertid ikke nogen dokumentation for omfanget af de omtalte kriminelle netværks aktiviteter eller beskrivelser af, hvori det kriminelle består.
Der er stadig ikke fremkommet nogen form for dokumentation for eksistensen, endsige omfanget af de anførte problemer.
Hele argumentationen er bygget op omkring formodninger, efterretninger og antagelser.
Der bliver – igen – trukket nogle flere år gamle sager frem om hændelser som allerede – før 1.1.19 – var forbudt ifølge dansk lov.

Vi kan ikke acceptere mistænkeliggørelsen eller dæmoniseringen af folk ude fra verden, som forsøger at skaffe sig en bedre tilværelse.

Hvad ville vi selv ville gøre i tilsvarende situationer?
Ved vi det – og skal vi være dommere over andre?

I en tid, hvor folk flygter fra brændende byer og miljøkatastrofer, vil vi heller ikke pr. automatik mistænkeliggøre folk, som tilbyder at hjælpe andre, det kunne jo være de fleste af de hjælpende gør det af et godt hjerte.

Denne snak er al for kompliceret til at blive trukket ind sammen med vor regerings og højrefløjens mistænkeliggørelse af alle udefra kommende.

Vi har fulgt og blandet os i denne debat siden december 2017.

Vi har – sammen med store dele af den øvrige ø – forsøgt at advare om, hvad der ville komme, men kan konstatere, at man ikke har lyttet på Christiansborg.

 

           
Vi mener ikke, at det er nok at rette
nogle administrative arbejdsgange i Odense
og gøre ventetiderne kortere.

Hele historien skal rulles tilbage.

Sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne.
           

 

Fyraftensmødet den 15.3.2019

Enhedslisten på Ærø

 

Se mere om emnet her:

https://www.facebook.com/EnhedslistenAeroe/