»Vielsesloven« skal rulles tilbage

 

             
Embedsfolkene passer blot deres arbejde.

Nidkært og effektivt, som man gør i øjeblikket i alle de kontorer,
som har med folk ude fra verden at gøre.

De lever i den grad op til intentionerne – de skrevne og de usagte –
som lå til grund for den nye lov:

Hjælp med til at holde uønskede folk væk!

Og når de ansvarlige politikere efterfølgende beklagede udviklingen,
var det rent hykleri.

Det er dem, der har ansvaret.
                    

 

Det viser sig nu, at den statslige centrale enheds sagsbehandling af udenlandske vielser fortsat er i store problemer og absolut intet tyder på, at den vil kunne løse opgaven.
Man har ikke lyttet til bryllupsarrangørerne eller kommunerne.
Danmarks bryllupsturisme er derfor i stor fare for at måtte lukke ned.
Og dermed en vigtig del af livet i kommunerne.

Hvad var det, der skete?
Der blev vedtaget en lov, hvor det formelle formål var at stoppe proformaægteskaber, men hvor det reelle mål – som det også er fremført af Mai Mercado tidligere – var at forhindre mennesker ude fra verden i at få mulighed for at bosætte sig i EU gennem ægteskaber med EU-borgere.
Følgerne for de berørte kommuner måtte komme i anden række.

Og hvad gjorde embedsfolkene?
De passede blot deres arbejde.
De gjorde deres job.

Og de gjorde det så »godt« at selv de politikere, som havde sat det i gang, blev slået af forbavselse.
De opstillede et regelsæt med skemaer, som skal udfyldes og papirer, som skal sendes ind, så det stort set lykkedes dem at få sat antallet af vielser i de danske kommuner sat på stand by.

De levede i den grad op til intentionerne – de skrevne og de usagte – som lå til grund for den nye lov:
Hjælp med til at holde uønskede folk væk fra Europa!

Og når de ansvarlige politikere efterfølgende beklagede udviklingen, var det rent hykleri.
Det er dem, der har ansvaret.

 

Læs mere her:

Hele historien skal rulles tilbage!

Sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne!

 

 

                                                                      Enhedslisten på Ærø - 23. maj 2019