Vi skal den anden vej

 

Vibeke Syppli Enrum talte på Det Gamle Værft i Ærøskøbing den 1. maj:


Tak for invitationen til at tale her i dag på arbejderklassens internationale kampdag.
En dag hvor sammenhold og solidaritet er sat i fokus.

Sidste år viste de offentlige ansatte et sammenhold, som vi ikke har set i mange år. De viste også en faglig aktivitet vi ikke har set i mange år. Hver dag var der demonstrationer ved forligsinstitutionen og der var flere demonstrationer rundt omkring i landet under parolen: Skulder ved skulder – En for alle og alle for en. Efter de seneste dages avisomtale om SOSUernes manglende forhandlingsmuligheder skulle man måske minde Ærø Kommune om dette. Og tak til min radikale kollega fra regionsrådet for hans syn på EL som det eneste parti der ved hvad solidaritet er. Jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i forhandling mellem Ærø Kommune og de faglige organisationer, men jeg har da bemærket EL på Ærøs henvendelse til kommunen.

I år er en særlig vigtig 1. maj. Der er nemlig snart folketingsvalg. Valgkampen er allerede i fuld gang. Vi skal gribe chancen for endelig at slippe af med den blå-sorte regering – V, LA og K samt deres støtteparti, DF.
Der er masser at tage fat på - at tage op i valgkampen. Men for mig at se er der overordnet tre temaer, som skal gøres til de vigtigste – fordi de er hjerteblod for os og burde være det for ethvert parti, der siger, at de er til venstre for midten.

Det er:
- Klima- og miljøpolitikken.
- De mange sociale nedskæringer.
- Og den såkaldte udlændingepolitik.

Alle tre temaer er vigtige. Man kan ikke sige, at det ene er vigtigere end de andre. Men klodens tilstand er jo en grundlæggende præmis for at vi overhovedet i fællesskab kan skabe et samfund og ændre på den nuværende retning. Alligevel tror jeg, at den såkaldte udlændingepolitik desværre kommer til at fylde mest. Det skal andre partier nok sørge for. Og vi skal også tage det op.
Vi skal ikke holde os tilbage, tværtimod. Når jeg siger "den såkaldte udlændingepolitik", så er det, fordi ordet udlændingepolitik slet ikke er dækkende. Det er en sproglig forskønnelse af, hvad det drejer sig om. Det er en omskrivning af det, det er: En umenneskelig politik vendt mod først og fremmest flygtninge. En racistisk politik. En dæmonisering af først og fremmest folk med muslimsk baggrund.
I årevis har vi måske naivt troet, at den fremmedfjendske politik ikke kunne blive værre. Men det kunne den. Og den kan blive endnu værre. Det yderste højre, regeringspartierne og Socialdemokratiet arbejder konstant på det med den ene mere ulækre stramning efter den anden – engang imellem ovenikøbet med støtte fra SF som i tilfældet med ghettoplanen. Hør her: Det her drejer sig altså om mennesker. Hvis I nu ikke kan finde andet at stemme på end S, så viljen anbefale den lokale kandidat, Kim Aaes - ham har jeg aldrig hørt tale grimt om mennesker med brune øjne.
De mange stramninger på området skal rulles tilbage. Ghettoplanen, hvor en masse fremrangende boliger skal rives ned, den må stoppes. Og Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge. Tidligere tog Danmark imod de 500 kvoteflygtninge om året, som FN har bedt os om. Nu tager vi nul – Danmark er et af de eneste lande, som ikke tager imod disse FN-kvoteflygtninge. Det er skammeligt. Vi skal også bevare flygtninges mulighed for at søge spontant asyl. Men først og fremmest må der være ufravigelige krav til en eventuel Socialdemokratisk ledet regering, at vi skaber forbedringer på dette område. Det kan fx være ved at vi igen skal tage imod kvoteflygtninge, eller afskaffe det såkaldte paradigmeskifte dvs. at flygtninge ikke kan integreres eller kvalificere sig til de måske for mulighed for at rejser tilbage til det sted hvor de kom fra, eller droppe det tåbelige krav om at rive tidssvarende, gode billige boliger ned. Ellers mener jeg personligt ikke, at vi kan pege på dem efter et valg.

Det er utåleligt, at de borgerlige regeringspartier, DF og Socialdemokratiet bliver ved med at føre en mere og mere fremmedfjendsk politik – bl.a. ved at sende folk ud på øde øer og i såkaldte udrejselejre som Sjælsmark, hvor børn bliver traumatiseret. Og at de allerhelst vil sende dem hjem, før kriser og krige i deres hjemlande er slut.
Og så er det det der med integrationen, som er på dagsordenen dag efter dag. Det er lykkedes det politiske flertal – inklusive Socialdemokratiet – at skabe et billede af, at integrationen af de såkaldte fremmede ikke fungerer. Det er et forkert billede. Den fungerer. Det har flere af de eksperter, der faktisk har forstand på det, påvist igen og igen. En af disse eksperter er Hans Lassen fra Svendborg. Integrationen er faktisk en succes-historie. Og det er den i sådan en grad, at politikerne og deres partier burde prale af det. Men det gør de ikke. For det vil ikke passe ind i deres fremmedfjendske verdensbillede.
Vi skal huske, at nasserne ikke sidder i flygtningelejrene. De der nasser på fællesskabet skjuler sig bag hemmelige bankkonti i f.eks. Panama og Luxemburg. Vil gerne nyde uden at yde.


Og så klima og miljø. Der sker alt for få fremskridt på området. Ja, faktisk går det på mange områder for langsomt – eller det går ligefrem tilbage. Det har selv eksperterne i regeringens såkaldt uafhængige Klimaråd påpeget i en kritisk rapport om regeringens klimaudspil. Og hvad kom der så ud af det? Såmænd blot, at klimaministeren udskiftede formanden for Klimarådet. Der skal meget mere gang i omstillingen til grønne og vedvarende energikilder. Flytrafikken skal begrænses. Det samme skal biltrafikken. Vi skal ikke have flere motorveje – skulle heller ikke have udbygget den fynske motorvej. Vi skal heller ikke have en bro fra Fyn til Als – den såkaldte Danfoss-bro. For flere motorveje og sådan en bro vil blot føre til endnu mere forurenende biltrafik. I stedet for skal den kollektive transport opgraderes og forbedres voldsomt – og gøres billigere – så det bliver et reelt alternativ for alle. Også for os, der har råd til en bil.
Her i valgkampen har jeg oplevet at der er stor villighed og åbenhed overfor at skabe en indsats mod klimaproblemerne fra næsten alle partier, men der skal handling og forpligtelse til. Eller kommer vi ingen vegne og det haster for vi når aldring at opfylde de mål FN har sat og som vi har tilsluttet os og forpligtet os til via Paris-aftalen. Handlinger skal være socialt ansvarlige og omlægninger til en mere grøn produktion skal ske med respekt for de job der nedlægges. Der skal vi sikre ansatte ny uddannelse eller nye jobs. Vi skal præmiere de landmænd der forlader konventionelle dyrkningsmetoder og erstatte sommerhusejere / husejere hvis boliger forsvinder i forbindelse med klimaforandringer.


Og så er det det sociale område. Velfærden for alle – bliver dårligere og dårligere. De mange sociale nedskæringer i gennem flere år skal rulles tilbage – deriblandt de mange forringelser fra dengang Socialdemokratiet, de Radikale og SF sad i regering. Og hvem var det, der stod bag mange af dem? Det var såmænd Mette Frederiksen med forringelse af førtidspensionen, med kontanthjælpsloft, med ... ja, fortsæt selv. Listen er lang.
Og hvis det ikke var så sørgeligt og trist at se på, så var det jo nærmest til at dø af grin over, at det var de rigeste, der fik social hjælp i den seneste finanslov – med nedsatte afgifter på lystbåde og privatfly. Også på en række af disse områder må vi være helt klare i spyttet med krav til Socialdemokratiet.

Fattigdommen i Danmark – den er der. Antallet af mennesker, der lever i fattigdom i Danmark, er fordoblet siden 2002. 64.000 børn lever i fattigdom heraf 70 på Ærø. Det er grotesk, at uligheden mellem rige og fattige stiger i Danmark – selv om vi aldrig har været rigere i Danmark. Vi har råd til at sikre alle et ordentligt liv, hvis vi fordeler værdierne retfærdigt. Tænk bare på de mange milliarder, der svindles i skat, fordi skiftende regeringen har skåret så meget ned på skat – så skattesystemet i dag er hullet som en si. Tænk på bankernes hvidvask af milliarder af kroner. Tænk på de mange milliarder af kroner, der er skjult i skattely.
Og så er en af de mange store diskussioner her op til valget – pensionsalderen. Alle – eller de fleste – vil pludselig gøre noget for folk, der er nedslidte af hårdt arbejde. Men altså, nu er det jo bare sådan, at det er et velfærdsforlig, som gør at pensionsalderen for alle faktisk sættes op år efter år. Socialdemokratiet er med i det forlig – og vil ikke – her i hvert fald ikke gjort det – opsagt det såkaldte velfærdsforlig før valget.

Forholdene i daginstitutionerne har været i centrum på det seneste, bl.a. med store forældre-demonstrationer landet over, fordi forholdene er blevet utålelige og uansvarlige for børn og personale i daginstitutionerne. Der skal flere pædagoger ind i daginstitutionerne, så der bliver tid til at tage sig ordentligt af børnene. Det skal en minimumsnormering til – noget, som Enhedslisten for flere år siden foreslog i Folketinget. Dengang blev det afvist af alle andre. Men heldigvis er forældrene nu mere aktive end nogensinde for at få forbedret forholdene.
Og blot for lige at nævne én ting mere. Det såkaldte udspil om en sundhedsreform fra regeringen og DF. Det kan siges meget kort. Det vil ikke give mere og bedre sundheds- og behandlingstilbud til befolkningen. Til gengæld vil det betyde mindre folkelig, demokratisk indflydelse, når regionsrådene skal nedlægges – og regeringsudpegede embedsmænd og andre ikke demokratisk valgte personer skal lede sundhedsvæsenet. Sundhedsudspillet er desuden endnu et skridt mod privatisering af flere dele af sundhedsvæsenet – til firmaer, der skal tjene penge på det. Vi ønsker et offentligt sundhedsvæsen med langt flere midler end dem der er til rådighed i dag. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at byde de ansatte de forhold eller det stress de udsættes for.

Man kan ikke komme til Ærø uden at forholde sig til de udenlandske vielser. Vi er mange der mener – og vil gøre noget ved det - at det er hul i hovedet den centralisering folketinget har vedtaget – mit eget parti har desværre også stemt for dette, men mon ikke virkeligheden snart går op for dem? I øvrigt ligner dette problem problemerne omkring regionsrådenes nedlæggelse. Beslutninger taget langt fra dem det handler om og som har en vis forstand på forholdene.


Vi skal den anden vej med større magt til de lokale samfund. De ved hvor skoen trykker.


Tak for ordet – tak fordi I ville lytte til mig.

HOLD HOVEDET KOLDT OG HJERTET VARMT