Visionære løsninger er nødvendige – – –

     

Se visionen:

 

Se og deltag i debatten: 

Engang imellem, når samfundet står overfor store udfordringer,
kan det være en idé at tage fat i det brede perspektiv;
– sætte det lange lys på;
– udstikke en kurs;
– have blik for, at vi kan blive nødt til finde vej ud af en blindgyde – – –

Visionen skal ses i den sammenhæng.
Enhedslisten mener, at den alvorlige økonomiske krise
stiller ekstraordinære krav om visionære løsninger.
Ærø har som ø-samfund særlige udfordringer.
Og landbruget spiller en stor rolle.

– Derfor dette forslag.

Vi har ingen illusion om at denne vision kan realiseres
i morgen eller i overmorgen,
men mener, at der er behov for en mulig retning,
der tager højde for løsning med blik for miljøet,
naturen og dermed for os mennesker.

En løsning, vi som ø og som samfund
kan stå sammen om..... være fælles om.